Jolanta Stancel
Barbara Mróz
Justyna Szepczyńska
Magdalena Gołąb

Architekt

Iwona Pasztaleniec

Kierownik hurtowni

Krzysztof Chrapkiewicz

kierownik budowy

Stanisław Janowski

kierownik budowy

Leszek Leus

kierownik robót energetycznych

Michał Dąbkowski

kierownik robót budowlanych

Piotr Rolka

kierownik robót energetycznych